OFERTA - Błędy medyczne odszkodowania

CENTRUM ODSZKODOWAŃ SERVITUTES Sp. z o.o. - OFERTA

Odszkodowanie za błędy medyczne jest formą roszczenia, o które coraz częściej decydują się występować pacjenci uważający, iż w przypadku ich leczenia, błędnej diagnozy, zaniechania w diagnostyce, zaniechania leczenia, nie prawidłowego leczenia, czy też wykonania zabiegu operacyjnego, którego rezultat wskazuje, iż zostały popełnione błędy medyczne. Generalnie o wypłatę z tytułu błędów medycznych, ubiegamy się z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej placówek medycznych (publicznych i prywatnych) Z naszych doświadczeń wynika, że ubieganie się o odszkodowanie z zaistniałego błędu medycznego jest procesem paroletnim.


 BŁĘDY MEDYCZNE ODSZKODOWANIA

Błąd medyczny zgodnie z wyrokiem SN z dnia 1 kwietnia 1955 r., IV CR 39/54 należy rozumieć jako postępowanie sprzeczne z zasadami wiedzy i nauki medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym. Postępowanie zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego obejmuje zarówno działanie i zaniechanie.

Zgodnie z przyjętym założeniem błędy medyczne mogą przyjąć zatem postać:

  • zaniechania w diagnostyce,
  • błędna diagnoza (rozpoznanie),
  • zaniechanie w leczeniu (terapeutycznym),
  • nieprawidłowe leczenie – obejmujące m.in. błędny wybór sposobu leczenia, aplikowanie niewłaściwych leków.

odszkodowanie za błąd medyczny

PAMIĘTAJ - JEŻELI DOTYCZY CIĘ TEMAT BŁĘDU MEDYCZNEGO:

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!

POMOŻEMY WYWALCZYĆ NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE!!!