OFERTA - Odszkodowanie za szkody górnicze

 

CENTRUM ODSZKODOWAŃ SERVITUTES Sp. z o.o. - OFERTA

Za szkodę górniczą uważamy wszelkiego rodzaju uszkodzenia budynków, budowli , zapadnięcia się terenu na działkach. Szkody te, nie dotyczą tylko spraw związanych z pracą kopalni eksploatującej złoża węgla na danym terenie, ale również występują w innych przypadkach np. przy wydobyciu kruszyw budowlanych i innych minerałów. Naprawa takich szkód polega na przywróceniu stanu poprzedniego lub uzyskaniu przez poszkodowanego odszkodowania pieniężnego.


wegiel brzeszcze

Odszkodowanie za szkody górnicze

W wyniku wydobywania zasobów złóż węgla, kruszyw budowlanych i innych minerałów, mogą pojawić się szkody będące ich następstwem.

Szkody górnicze najczęściej obejmują uszkodzenia budynków, gruntów rolnych, leśnych, a także różnego rodzaju urządzenia i instalacje.

Zgodnie z art. 146 Prawa geologicznego i górniczego, odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego, wskutek którego wystąpiła szkoda.

Jeżeli nie istnieje przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę ani jego następca prawny, za szkodę odpowiada Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego.

Poszkodowany, wedle obowiązujących przepisów prawa, ma prawo dokonać wyboru naprawienia szkody:

  • przez przywrócenie stanu poprzedniego,
  • przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

szkody górnicze Brzeszcze

PAMIĘTAJ - JEŻELI DOTYCZY CIĘ TEMAT SZKÓD GÓRNICZYCH:

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!

POMOŻEMY WYWALCZYĆ NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE!!!