OFERTA - Pozostałe odszkodowania

 

CENTRUM ODSZKODOWAŃ SERVITUTES Sp. z o.o. - OFERTA

Poprzez nasze Kancelarie Adwokackie oraz Radcowskie zajmujemy się sprawami związanymi z uzyskaniem roszczenia z tytułu zachowku. Pomagamy również w dochodzeniu roszczeń z tytułu przeprowadzenia postępowania spadkowego, oraz w sprawach dotyczących nieprawnego przejęcia majątku przez Państwo w czasach komunistycznych.

Nasza firma chcąc być konkurencyjna na rynku ma do zaproponowania naszym klientom szeroki zakres dodatkowych usług. Dlatego też w naszą ofertę wchodzą m.in. sprawy związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń kredytów hipotecznych, likwidacji polis na życie, spraw pracowniczych i administracyjnych. Pomagamy również przy odszkodowaniach z tytułu bliskiego sąsiedztwa elektrowni wiatrowych bądź lotnisk, a także w przypadku szkód spowodowanych działaniem żywiołu, m.in. wiatru, wody czy też ognia.

Warto podkreślić, iż jako nieliczni likwidujemy szkody również na terenie Unii Europejskiej. W ramach naszych usług proponujemy także darmową konsultacje prawną (usługa ta znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Adwokat Radzi” które daje nam możliwość uzyskania drogą mailową darmowej porady prawnej.

Przeanalizujemy i po akceptacji naszych prawników przyjmiemy do realizacji każda sprawę również niezwiązaną z odszkodowaniami od ubezpieczycieli.


KOMPLEKSOWA LIKWIDACJA SZKÓD DLA FIRM TRANSPORTOWYCH (w tym również windykacja niewypłaconych należności)

 

spadki zachowki

 

 

Istnieje możliwość podpisania z naszą firmą umowy rocznej na kompleksową obsługę wszystkich rodzajów odszkodowań w tym windykacji.

"Pakiet Transportowiec" - w skład pakietu wchodzi likwidacja szkód z OC i AC, z OC przewoźnika, Cargo, OC spedytora. Proponujemy również podpisać z firmą roczną umowę na windykację należności korzystając z pakietu "MIŚ". 

W ramach powyższych pakietów mogą Państwo skorzystać z rabatów w formie zniżek w prowizji zależnych od ilości przekazanych spraw firmie i darmowych godzin porad prawnych.


 

ODSZKODOWANIA / LIKWIDACJA POLIS NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

 

spadki zachowki

 

Jeżeli jesteś właścicielem polisy inwestycyjnej i chcesz taką polisę zlikwidować, ubezpieczyciel potrąci Ci nawet 80% wpłaconych przez Ciebie środków za likwidację polisy. Jest to tzw. opłata likwidacyjna/administracyjna.

Zleć nam likwidację takiej polisy - ZROBIMY TO ZA CIEBIE!

Zadbamy o to, aby ubezpieczyciel zwrócił całość twoich wpłaconych pieniędzy!


SPRAWY SPADKOWE I SPADKI ZACHOWKI

 

spadki zachowki

 Zajmujemy się również sprawami spadkowymi , w tym sprawami:

- testamentowymi,
- zapisami i poleceniami,
spadki zachowki,
- działami spadku,
- pozostałymi sprawami spadkodawców i spadkobierców, w tym m.in sprawami dożywocia i darowizn.

ZAJMUJEMY SIĘ RÓWNIEŻ SPRAWAMI SPADKOWYMI ORAZ ZACHOWKAMI

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

SPADKI ZACHOWKI

 

 


POZOSTAŁE USŁUGI ODSZKODOWAWCZE

Z największą starannością podchodzimy do indywidualnych spraw odszkodowawczych naszych Klientów.

Nasze usługi możemy poszerzyć indywidualnie dla każdego z Klientów, który przedstawi nam swoją sytuację wybiegającą poza odszkodowania za przesyły czy odszkodowania osobowe za szkody komunikacyjne (powstałe na skutek wypadku komunikacyjnego) oraz inne nasze nowe produkty.

Zajmujemy się większością spraw odszkodowawczych, m.in. sprawy z tytułu reprywatyzacji - odszkodowania za stracony majątek wskutek działań nacjonalizacyjnych po II Wojnie Światowej, bezprawne zawłaszczenia mienia i wiele wiele innych!

zatrzymanie

Zajmujemy się również odszkodowaniami za błędy budowlane - wadliwe wykonanie budynków / budowli. Odszkodowania, które nie są nam obce, to również odszkodowania za niedotrzymanie terminu umowy, szkody powstałe w wyniku wadliwego (niezgodnego) ze sztuką budowlaną wykonania prac - budowlanych / remontowych - oraz odszkodowania za bezpodstawne pozbawienie wolności osób uniewinnionych.

Nasze usługi obejmują także odszkodowania za szkody spowodowane działaniem żywiołu, m.in. wiatru, wody czy ognia. Pomagamy uzyskać najwyższe odszkodowanie z tego tytułu!

Odszkodowania dla kierowców zawodowych z tytułu niewypłaconych diet / nadgodzin.


ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU BLISKIEGO SĄSIEDZTWA LOTNISK

samolot 1

Nasza oferta obejmuje odszkodowania z tytułu bliskiego sąsiedztwa lotnisk. Dotyczy to budynków mieszkalnych lub działek budowlanych znajdujących się w bliskiej odległości lotniska, które powstały wcześniej niż zostało ono wybudowane, rozbudowane lub przebudowane (powiększenie obszaru).


ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU BLISKIEGO SĄSIEDZTWA ELEKTROWNI WIATROWYCH

wiatrak 2

Zajmujemy się także odszkodowaniami za bliskie sąsiedztwo elektrowni wiatrowych (wiatraków), które należy się właścicielom nieruchomości (budynki mieszkalne, gospodarcze, działki budowlane, firmy produkcyjne, zakłady usługowe), jeżeli te znajdują się w odległości do 2 km od posadowionych wiatraków.


OCHRONA WIZERUNKU

Ochronie prawnej podlega każde rozpowszechnianie wizerunku dokonane sprzecznie z treścią art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych albo dokonane bez zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany i to w każdej formie i celu. W szczególności w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wyrządzenia szkody osobie, której wizerunek jest upubliczniany,

Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacjiArt.  81. [Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku]1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 


ROSZCZENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH (w tym znaki towarowe, patenty, wzornictwo przemysłowe)

prawa autorskie

Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich i używania znaków towarowych dotyczą wszelkiego rodzaju powielania, kopiowania, rozpowszechniania oraz udostępniania towarów i usług, będących własnością innych firm, podmiotów bądź osób prywatnych, bez ich zgody.


ROSZCZENIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

 

kredyty hipoteczne

Roszczenie to dotyczy narzucanych i naliczanych przez banki ubezpieczeń kredytów hipotecznych, które jest niezgodne z prawem bankowym oraz daje możliwość ubiegania się o zwrot nienależnie pobranych świadczeń do 10 lat wstecz i nie stosowanie ich w przyszłych ratach kredytu hipotecznego.

 

Działamy na terenie całej Polski oraz Unii Europejskiej.

Dla każdego Klienta korzystającego z naszych dodatkowych usług proponujemy indywidualnie negocjowane warunki finansowe.

Nie pobieramy żadnych opłat przed załatwieniem sprawy. Nasze wynagrodzenia to jedynie prowizja od uzyskanego dla Państwa odszkodowania.

Pracujemy nad wprowadzeniem nowych usług z zakresu odszkodowań prawnych. Staramy się aby każdy nowy produkt był produktem najwyższej jakości w porównaniu do już istniejących. Gwarantujemy państwu stale rozwijającą się ofertę usług odszkodowawczych, dostosowanych do najwyższych wymagań klientów.