OFERTA - Służebność przesyłu - odszkodowania za słupy

 

CENTRUM ODSZKODOWAŃ SERVITUTES Sp. z o.o. - OFERTA

Odszkodowania z tytułu służebności przesyłu i bezumownego korzystania, którymi zajmuje się nasza firma muszą spełniać dwa podstawowe kryteria:

  1. Przy elementach widocznych na działce, tj. słupy, słupki przebiegu, tabliczki informujące o przebiegu danego przesyłu, przyjmujemy okres do likwidacji 20 lat wstecz, od momentu wybudowania danego przesyłu.
  2. Przy przebiegu przesyłów niewidocznych na działce (nieoznakowanych) np. gaz, woda, kanalizacja itp. przyjmujemy okres do likwidacji szkód 30 lat wstecz, od momentu budowy danego przesyłu.

 ODSZKODOWANIA ZA PRZESYŁY (odszkodowania za słupy)

Wprowadzenie w dniu 3 sierpnia 2008 r. do kodeksu cywilnego przepisów o służebności przesyłu (ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 116, poz. 731) umożliwiło zalegalizowanie stanu faktycznego nieruchomości, tym samym, jeżeli przez działkę przebiegają linie lub słupy przesyłowe: właściciel takiej nieruchomości może ubiegać się o odszkodowanie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - chcemy pomóc każdej osobie, która na swoim terenie posiada linie / słupy przesyłowe.

Pamiętaj - jeżeli przez Twoją działkę przebiegają:

  • linie elektryczne (energetyczne)
  • gazociągi
  • wodociągi
  • linie ciepłownicze
  • sieci telekomunikacyjne
  • kanalizacje
  • wszelkiego rodzaju słupy przesyłowe

Masz prawo do odszkodowania za wykorzystanie Twojej własności.

Uzyskane odszkodowanie to często kilkadziesiąt / kilkaset tysięcy złotych, a nawet do kilku milionów złotych !!!

sluzebnosc

 KIEDY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

Jeżeli posiadasz / posiadałeś nieruchomość, na której bez żadnej umowy zlokalizowane są linie przesyłowe jak: gazociągi, ciepłociągi, wodociągi itp., postawione są słupy przesyłowe (elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne itp.).

ZA JAKI OKRES WSTECZ NALEŻY SIĘ ODSZKODOWANIE ? ("BEZUMOWNE KORZYSTANIE")

Możesz starać się o odszkodowania za 10 lat wstecz wykorzystania Twojej nieruchomości. Jest to tzw. odszkodowanie z tytułu "bezumownego korzystania". Nawet jeżeli sprzedałeś nieruchomość, która obciążona była elementami przesyłowowymi, to możesz uzyskać odszkodowanie za okres przed sprzedażą.

PRZYKŁAD: 3 lata temu sprzedałeś działkę, przez którą przebiegały słupy wysokiego napięcia. Masz prawo do ubiegania się o odszkodowanie za wykorzystanie terenu przez 7 lat poprzedzających sprzedaż. Nowy właściciel będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie z tytułu "bezumownego korzystania" za okres 3 lat.

"BEZUMOWNE KORZYSTANIE" A "SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU" ?

Tak jak wyjaśniliśmy wyżej, odszkodowanie za wykorzystanie nieruchomości przez okres 10 lat wstecz nazywane jest odszkodowaniem z tytułu "bezumownego korzystania".

Drugim rodzajem odszkodowania jest tzw. odszkodowanie za "służebność przesyłu", które można określić jako działające do przodu. Typ ten dotyczy wykorzystania naszej nieruchomości w przyszłości. Odszkodowanie może miec formę jednorazowej wypłaty lub może być wypłacane co miesiąc.

JAKIEJ WYSOKOŚCI MOŻE BYĆ ODSZKODOWANIE ?

W przypadku działek / nieruchomości (w tym działki komercyjne o charakterze przemysłowym, handlowym, usługowym) znajdujących się w dużych miastach Polski: Kraków, Katowice, Warszawa, Kielce i innych, czy działkach znajdujących się przy głównych trasach dojazdowych do miast w zależności od wielkości nieruchomości, czy usytuowania elementów przesyłowych - odszkodowania mogą sięgać nawet kilku milionów złotych!!!

przesyly