Jakub Kalak

Jakub Kalak

Prawnik, doktorant w Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA UAM w Poznaniu, autor publikacji naukowych z zakresu procesowego i materialnego prawa cywilnego, stypendysta Uniwersytetu w Zurychu.

W pracy zawodowej specjalizuje się w postępowaniach sądowych i pozasądowych, sprawach z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego, w szczególności tych dotyczących prawa rzeczowego, prawa medycznego i ubezpieczeń gospodarczych.

Niemal dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami prawnymi, jedną z największych w kraju firm brokerskich oraz pracując jako underwriter dla największego krajowego ubezpieczyciela.

    • Adwokaci