Przemysław Owczarek

Przemysław Owczarek

Adwokat, prowadzący samodzielną praktykę w formie Kancelarii adwokackiej od 2 lutego 2010 r.

Ukończył stacjonarne studia prawnicze na UAM w Poznaniu w 2004 r. w tym samym roku rozpoczął aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, a w roku 2005 aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, która ukończył pod patronatem dr hab. prof. UAM Macieja Gutowskiego w roku 2009 .

Nieprzerwanie praktykuje w zawodzie od roku 2002, przechodząc wszystkie szczeble kariery.

Przedmiotem szczególnych zainteresowań oraz wieloletniej praktyki adwokata Przemysława Owczarka są sprawy dochodzenia roszczeń majątkowych Klientów Kancelarii natury cywilnoprawnej, administracyjnoprawnej oraz z zakresu prawa pracy, a nadto sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w szczególności dotyczących nieruchomości.

    • Adwokaci