Z tytułu wypadku przy pracy pracownik, może dochodzić jednorazowego odszkodowania z ZUS. ZUS wypłaca odszkodowanie jeżeli pracownik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Uszczerbki te zostały określone przepisami, których definicje wskazują, że stały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie czynności organizmu, które nie rokuje poprawy np. utrata palca, niedowład ręki. Długotrwały uszczerbek zostanie orzeczony, jeżeli wypadek przy pracy spowodował utratę sprawności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy.

Wysokość jednorazowego odszkodowania uzależniona jest od określonego przez lekarza orzecznika ZUS procentowego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie za 1 % uszczerbku na zdrowiu obowiązuje stawka 757 zł.

Należy pamiętać, że nie będzie wypadkiem przy pracy ulegnięcie wypadkowi w czasie załatwiania prywatnych spraw pracownika – nawet jeśli sprawy te za zgodą pracodawcy załatwiał w godzinach pracy (tak zważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 stycznia 1997r w sprawie II UKN 47/96).

Adwokat, Aneta Pazio-Krawczak